Psikolog Rumeysa Kılıç

 1. Anasayfa
 2. Oyun Terapi

Oyun Terapi

Rumeysa Kılıç Rumeysa Kılıç -
737 0

Oyun Terapisi: Çocukların Dünyasıyla Buluşma Noktası

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocukların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ifade etmelerine ve anlamalarına yardımcı olan bir terapi türüdür. Çocukların doğal iletişim dili olan oyunu kullanarak, psikolojik ve davranışsal sorunlarla başa çıkmalarına ve gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olur.

Oyun Terapisinin Temelleri:

 • Oyun, çocukların iç dünyalarını keşfetmelerine ve anlamalarına olanak sağlar.
 • Oyun, çocukların duygularını ifade etmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olur.
 • Oyun, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Oyun, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Oyun, çocukların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Oyun Terapisinde Kullanılan Yaklaşımlar:

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, terapist çocuğun oyununu yönlendirmez ve çocuğun oyunu aracılığıyla kendini ifade etmesine izin verir.
 • Gelişimsel Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, terapist çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına göre oyunlar ve oyuncaklar seçer ve oyunu yönlendirir.
 • Aile Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, aile üyeleri de oyun terapisine dahil edilir ve aile dinamikleri üzerinde çalışılır.

Oyun Terapisinde Kullanılan Teknikler:

 • Kum Oyunu: Çocuklar kum havuzunda kum kullanarak oyunlar oynar ve duygularını ve deneyimlerini ifade ederler.
 • Kukla Oyunu: Kuklalar aracılığıyla çocuklar duygularını ve deneyimlerini ifade ederler ve problem çözme becerilerini geliştirirler.
 • Masal Anlatımı: Masallar aracılığıyla çocuklar duygularını ve deneyimlerini anlamlandırmaya çalışırlar.
 • Resim Yapma: Resim yaparak çocuklar duygularını ve deneyimlerini ifade ederler.

Hangi Çocuklara Oyun Terapi Uygulanır?

 • Duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuklar: Kaygı, depresyon, öfke, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sorunlar yaşayan çocuklar oyun terapisi ile fayda sağlayabilirler.
 • Gelişimsel gecikme yaşayan çocuklar: Dil, konuşma, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikme yaşayan çocuklar oyun terapisi ile fayda sağlayabilirler.
 • Zor yaşam deneyimleri yaşayan çocuklar: Aile içi şiddet, boşanma, ölüm, göç gibi zor yaşam deneyimleri yaşayan çocuklar oyun terapisi ile fayda sağlayabilirler.

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

Oyun terapisi, genellikle özel olarak tasarlanmış bir oyun odasında uygulanır. Oyun odasında çocuklar oyun oynayabilecekleri çeşitli oyuncaklar ve materyaller bulurlar. Oyun terapisi seansları genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürer.

Oyun Terapisi Süreci Nasıl İlerler?

 • Tanıma ve değerlendirme: İlk aşamada terapist, çocuğu ve aileyi tanır ve çocuğun sorunlarını değerlendirir.
 • Hedef belirleme: Terapist ve aile ile birlikte çocuğun terapiden ne beklediği ve hangi hedeflere ulaşmak istediği belirlenir.
 • Oyun terapisi: Terapist, çocuğun oyununu gözlemler ve oyun aracılığıyla çocuğun duygularını ve deneyimlerini anlamasına yardımcı olur.
 • Sonlandırma: Terapist ve aile ile birlikte terapinin sona ermesi planlanır ve çocuğun kazandıkları gözden geçirilir.

Oyun terapisi temelleri:

 • Çocukların doğal bir şekilde oyun oynama eğilimi: Oyun, çocukların dünyayı keşfetme, öğrenme ve problem çözme yollarından biridir.
 • Oyunun terapötik gücü: Oyun, çocukların duygularını ifade etmelerine, zor deneyimleri işlemelerine ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olur.
 • Çocuk merkezli yaklaşım: Oyun terapisinde, çocuğun bireysel ihtiyaçları ve deneyimleri ön plandadır.

Oyun Terapisinde Kullanılan Yaklaşımlar:

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, terapist çocuğun oyununu yönlendirmez, sadece ona güvenli bir ortam ve gerekli materyalleri sağlar.
 • Gelişimsel Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, oyun çocuğun gelişimsel aşamalarına uygun şekilde kullanılır.
 • Aile Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda, aile üyeleri de oyun terapisine dahil edilir.

Oyun Terapisinde Kullanılan Teknikler:

 • Kum Oyunu: Çocuklar, kum ve minyatür objeler kullanarak kendi dünyalarını ve duygularını ifade ederler.
 • Masal Anlatımı: Masallar, çocukların duygularını ve deneyimlerini anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olabilir.
 • Kukla Oyunu: Kuklalar, çocukların zor duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine ve rol yapmalarına yardımcı olabilir.
 • Resim ve Sanat: Resim ve sanat çalışmaları, çocukların duygularını ve deneyimlerini görsel olarak ifade etmelerine yardımcı olabilir.

Hangi Çocuklara Oyun Terapi Uygulanır?

 • Duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuklar: Kaygı, depresyon, öfke kontrol problemleri, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • Gelişimsel gecikme yaşayan çocuklar: Öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma gecikmesi, sosyal beceri eksikliği
 • Ailevi sorunlar yaşayan çocuklar: Boşanma, aile içi şiddet, yas
 • Kronik hastalığı olan çocuklar: Kanser, diyabet, kalp hastalığı

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

 • Oyun terapisi, genellikle oyun odasında bir psikolog tarafından uygulanır.
 • Oyun odası, çocukların rahat ve güvenli hissedebilecekleri şekilde tasarlanır.
 • Odadaki oyuncaklar ve materyaller, çocukların duygularını ve deneyimlerini ifade etmelerine yardımcı olacak şekilde seçilir.
 • Oyun terapisi seansları haftada bir veya iki kez gerçekleşir ve her seans 45-60 dakika sürer.

Oyun Terapisi Süreci Nasıl İlerler?

 • Tanıma aşaması: Terapist, çocuk ve aileyi tanır ve oyun terapisinin uygun olup olmadığını değerlendirir.
 • Hedef belirleme aşaması: Terapist ve çocuk birlikte oyun terapisi için hedefler belirler.
 • Uygulama aşaması: Terapist, oyun terapisi tekniklerini kullanarak çocuğun duygularını ve deneyimlerini ifade etmesine yardımcı olur.
 • Sonlandırma aşaması: Terapist ve çocuk oyun terapisi sürecini sonlandırır ve kazanımları gözden geçirir.

Oyun Terapisinin Faydaları:

Oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal gelişimlerini destekleyen birçok faydaya sahiptir. Bu faydalar şunlardır:

Duygusal Faydalar:

 • Duygularını fark etmelerini ve ifade etmelerini sağlar.
 • Duygularını yönetmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Özgüven ve özsaygılarını artırır.
 • Kaygı ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirir.
 • Travmatik deneyimleri işlemesine yardımcı olur.

Sosyal Faydalar:

 • İletişim ve ilişki kurma becerilerini geliştirir.
 • Empati kurma becerilerini geliştirir.
 • Sosyal uyumlarını ve işbirliğini artırır.
 • Arkadaş edinmelerine yardımcı olur.

Bilişsel Faydalar:

 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirir.
 • Dikkat ve konsantrasyonlarını artırır.
 • Dil ve iletişim becerilerini geliştirir.

Davranışsal Faydalar:

 • Davranış problemlerini azaltır.
 • Öz-düzenleme becerilerini geliştirir.
 • Sorumluluk alma becerilerini geliştirir.
 • Kurallara uymayı öğrenmelerine yardımcı olur.

Oyun Terapisinin Amacı:

Oyun terapisi, çocukların oyun yoluyla kendi dünyalarını keşfetmelerine, duygularını ve deneyimlerini ifade etmelerine ve sağlıklı bir şekilde başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Oyun terapisi, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur.

Kimler Oyun Terapisine Başvurabilir?

Oyun terapisi, her yaştan çocuk için faydalı olabilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda oyun terapisi önerilebilir:

 • Duygusal ve davranışsal problemler: Öfke, kaygı, depresyon, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış bozukluğu, kaygı bozukluğu
 • Gelişimsel gecikme: Dil ve iletişim gecikmesi, sosyal beceri eksikliği
 • Aile içi sorunlar: Boşanma, aile içi şiddet, yas
 • Kronik hastalık veya engellilik: Kanser, diyabet, otizm

Oyun Terapisi Alan Çocukların Ebeveynlerine Düşen Roller:

 • Terapiye olan bağlılıklarını göstermeleri ve destekleyici olmaları önemlidir.
 • Terapist ile açık ve düzenli iletişim kurmaları gerekir.
 • Evde de oyun oynamaya ve çocuğa duygularını ifade etmesi için fırsatlar sunmaları gerekir.
 • Terapide öğrendiklerini evde de uygulamaya çalışmaları gerekir.

Oyun terapisi, çocukların ruhsal ve duygusal sağlıkları için oldukça önemli bir araçtır. Doğru şekilde uygulandığında, çocukların birçok sorunun üstesinden gelmelerine ve daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

 • Oyun terapisi, eğitimli ve deneyimli bir oyun terapisti tarafından uygulanmalıdır.
 • Oyun terapisi, bireysel veya grup şeklinde uygulanabilir.
 • Oyun terapisi seansları genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürer.
 • Oyun terapisi seanslarının sayısı, çocuğun ihtiyacına göre değişir.

Oyun terapisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz.

× Seans bilgisi almak ister misiniz?
Online cinsel terapi
Psikolojik Danışman
Online Terapi
Bireysel Terapi
Cinsel Terapi
Evlilik ve Aile Danışmanı
Çift Terapi
Online Psikolog
Vajinusmus

aile psikolog aile psikoloğu aile terapisti anadolu yakası psikolog atasehir psikolog bağdat caddesi psikolog bireysel terapi bostancı psikolojik danışmanlık cinsel terapi en iyi evlilik terapisti evlilik terapisi evlilik terapisti ücretleri evlilik terapistleri evlilik ve çift terapisi ilişki terapileri ilişki terapisti ilişki terapisti fiyatları ilişki terapisti tavsiye istanbulda psikolog istanbul en iyi psikolog istanbul iyi psikolog istanbul klinik psikolog istanbul psikolog tavsiye istanbul uzman psikolog kadıköy psikolog kadıköy psikolog tavsiye klinik psikolog maltepede psikolog maltepe psikologlar online aile terapisti online cinsel terapi online psikolog online psikoterapi online terapist online çift terapisi psikolog fiyatları psikolog istanbul psikolog randevu psikolog tavsiye psikolojik danışmanlık kadıköy çift psikoloğu çift terapisi çift terapisi fiyatları çift ve aile terapisi özel psikolog fiyatları