Psikolog Rumeysa Kılıç

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Makalelerim
 4. »
 5. Hasetin Ardındaki Psikoloji: Neden Başkalarının Başarısından Etkileniriz? Hasetin Belirtileri, Haset ve Kıskançlık Arasındaki Fark

Hasetin Ardındaki Psikoloji: Neden Başkalarının Başarısından Etkileniriz? Hasetin Belirtileri, Haset ve Kıskançlık Arasındaki Fark

Rumeysa Kılıç Rumeysa Kılıç -
947 0
haset insan

Haset Nedir?

Haset,” Türkçe’de “kıskançlık” olarak da adlandırılan bir duygudur. İslam kültüründe ve çeşitli diğer kültürlerde de önemli bir kavramdır. Haset, bir başkasının sahip olduğu nimetlerden veya başarılarından dolayı duyulan kıskançlık, öfke ve iç huzursuzluğu ifade eder. Genellikle bir kişi, başka bir kişinin sahip olduğu şeyleri veya başarıları kendisinde olmadığı için rahatsızlık ve huzursuzluk duyabilir.

Haset, bireyin kişisel gelişimine ve ruh haline zarar verebilir. Kıskançlık duygusu, başkalarının başarılarına veya sahip olduklarına odaklanarak, kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyebilir ve mutsuzluğa neden olabilir. Aynı zamanda ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir ve insanlar arasında hoşgörüsüzlük, rekabet ve düşmanlık oluşturabilir.

Dinler ve ahlaki öğretiler, haset duygusunu aşmaya ve yerine olumlu duyguları, özgüveni, çalışma azmini ve başkalarının başarılarına saygı göstermeyi teşvik eder. Kendi benzersiz yeteneklerimize ve nimetlerimize odaklanarak, başkalarının başarılarına duyulan kıskançlık duygusunu azaltmak mümkündür. Aynı zamanda, başkalarının başarılarını kutlamak ve desteklemek, daha olumlu bir toplumsal ortam oluşturabilir ve herkesin daha mutlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olabilir.

Ne Zaman, Kime Haset Duyarız?

Haset duygusu, insan doğasının bir parçasıdır ve herkesin hayatında zaman zaman ortaya çıkabilir. Haset, genellikle başkalarının sahip olduğu şeyleri veya başarılarıyla ilgili olumsuz duygulardır ve aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

 1. Mal ve Mülk: Bir kişinin maddi varlıklarına sahip olduğu şeyler, diğerlerinde haset duygusunu tetikleyebilir. Örneğin, lüks bir ev, araba, mücevher, maddi zenginlik gibi şeylerde başkalarının sahip olması, kişide kıskançlık hissi uyandırabilir.
 2. Başarı ve Yetenekler: Başkalarının elde ettiği başarılar, yetenekler ve sosyal statü de hasetin kaynağı olabilir. Özellikle iş hayatında, başarılı bir kariyer, yüksek mevki, prestijli ödüller gibi konularda başkalarının önüne geçmek, bazı kişilerde kıskançlık hissi uyandırabilir.
 3. İlişkiler: Haset duygusu, kişisel ilişkilerde de ortaya çıkabilir. Örneğin, birinin güçlü ve mutlu bir ilişkisi veya arkadaş çevresi olması, başkalarında kıskançlık hissi yaratabilir.
 4. Fiziksel Görünüm: Başkalarının fiziksel görünümü, özellikle güzellik, zayıflık, çekicilik gibi alanlarda, kişilerde haset duygusunu tetikleyebilir.
 5. Yetenekler ve Beceriler: Başkalarının sahip olduğu yetenekler, beceriler ve başarılar, kendi yeteneklerini veya başarılarını gölgede bırakan kişilerde kıskançlık duygularına neden olabilir.

Haset duygusu, kişisel güvensizlik, düşük özsaygı ve kendi eksikliklerine odaklanma gibi içsel faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak, bu duyguları tanımak ve aşmak önemlidir. Kendi benzersiz yeteneklerimize odaklanmak, başkalarının başarılarını kutlamak ve onlara saygı göstermek, daha olumlu bir yaşam deneyimi sağlayabilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olabilir.

Psikanalitik Bakışla Haset ve Kıskançlık:

Psikanalitik teori, Sigmund Freud tarafından geliştirilen bir psikoloji ve kişilik teorisi olup, insan davranışlarının ve duygularının çoğunu bilinçaltındaki içgüdülerin ve dürtülerin etkilediği fikrini öne sürer. Haset ve kıskançlık gibi duygular da psikanalitik bakış açısından incelenirken, Freud’un yapı taşı olan “id, ego ve süperego” kavramları önemli rol oynar.

 1. Id (İd): Psikanalitik teoride kişilik yapısının en ilkel ve bilinçaltı seviyesini temsil eder. İd, temel içgüdüleri, arzuları ve memnuniyetsizlikleri kontrol eder. Haset ve kıskançlık gibi duygular, kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanamamasından kaynaklanabilir ve id tarafından yönlendirilebilir. Başka bir kişinin sahip olduğu şeylere duyulan kıskançlık, id’in çevresindekileri taklit etme ve sahip olma isteğinden kaynaklanabilir.
 2. Ego (Ego): Ego, gerçeklik ilkesini takip ederek id’in içgüdülerini toplum ve çevreyle uyumlu hale getirmeye çalışan bilinçli bir yapıdır. Ego, içgüdülerle gerçek dünya arasında denge sağlamaya çalışır. Haset ve kıskançlık duyguları, ego tarafından başkalarının sahip olduklarıyla kendi eksikliklerimiz arasında bir çatışma olarak algılanabilir. Ego, bu çatışmayı çözmek için farklı savunma mekanizmaları kullanabilir, örneğin inkar etme, projeksiyon, yadsıma gibi.
 3. Süperego (Süper ben): Süperego, kişinin içselleştirilmiş ahlaki değerleri, toplumsal normları ve idealleri temsil eder. Haset ve kıskançlık, süperego ile de bağlantılı olabilir çünkü bu duygular, başkalarının sahip olduğu şeyleri arzulamak veya onlardan üstün olmakla ilgili ahlaki çatışmalara yol açabilir. Örneğin, süperego, “kıskançlık kötü bir duygudur” şeklinde öğretilmişse, bu duyguların bastırılmasına ve bilinçaltına itilmesine neden olabilir.

Psikanalitik teoriye göre, çocukluk dönemi ve erken deneyimler de haset ve kıskançlık duygularının gelişiminde önemli bir rol oynar. Ebeveynlerin tutumu ve sevgi dolu ilişkilerin olmaması, çocukta haset ve kıskançlık duygularının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir.

Psikanalitik terapi, bu gibi duygusal çatışmaların anlaşılmasına ve kişinin bilinçaltında kök nedenleri keşfetmesine yardımcı olabilir. Terapi, duygusal farkındalığı artırarak, olumsuz duyguların başa çıkmada daha sağlıklı yollarla ifade edilmesine ve işlenmesine yardımcı olabilir.

Kıskançlık ve Haset arasındaki fark

Kıskançlık ve haset, iki benzer ancak farklı duygu ve davranış türüdür. İşte kıskançlık ve haset arasındaki temel farklar:

 1. Tanım ve Tanımlama:
  • Kıskançlık: Kıskançlık, birinin sahip olduğu şeylere veya başarılarına duyulan olumsuz duygudur. Bir kişi, başkasının sahip olduğu şeylere duyduğu özlem, öfke veya hayranlık hissiyle kıskançlık yaşayabilir. Örneğin, bir arkadaşının başarılarından dolayı kıskançlık hissedebilir.
  • Haset: Haset, kıskançlıkla yakından ilişkili olmakla birlikte, bir adım daha ileri gider. Haset, birinin sahip olduğu şeyleri veya başarıları elinde tutmak isteme, onun başarısız olmasını veya kaybetmesini isteme gibi olumsuz düşünceler ve niyetler içerebilir. Haset, kıskançlıktan farklı olarak başkasının kaybına odaklanır ve onun başarısından duyulan rahatsızlıkla birleşir.
 2. Odak Noktası:
  • Kıskançlık: Kıskançlık, başkalarının sahip olduğu şeylere veya başarılarına odaklanır ve bu şeylere veya başarılara sahip olma isteğiyle birlikte gelir. Kişi, kıskandığı şeylere sahip olmadığı için rahatsızlık duyabilir.
  • Haset: Haset, kıskançlık kadar başkalarının sahip olduklarına odaklanır ancak daha çok onların kaybetmelerini veya başarısız olmalarını diler. Başka bir kişinin başarısından rahatsızlık duyarak onun zarar görmesini isteme eğilimi hasetin belirgin bir özelliğidir.
 3. Davranışlar:
  • Kıskançlık: Kıskançlık, başkalarının sahip olduğu şeyleri elde etme arzusu ve hayranlık duygusu nedeniyle olumlu veya olumsuz davranışlara yol açabilir. Örneğin, biri kıskandığı arkadaşının başarısını kutlayabilir veya onunla yarışmaya başlayabilir.
  • Haset: Haset, olumsuz düşünceler ve niyetler içerdiği için daha olumsuz davranışlara yol açabilir. Haset duyan kişi, başka birini kötülemek, zarar vermek veya onun başarısını engellemek için planlar yapabilir.
 4. Duygu Yoğunluğu:
  • Kıskançlık: Kıskançlık, başkasının sahip olduğu şeylere veya başarılarına karşı duyulan olumsuz bir duygudur, ancak daha hafif olabilir ve daha kontrollü bir şekilde yaşanabilir.
  • Haset: Haset, daha güçlü ve olumsuz bir duygu olarak kabul edilir. Haset duyan kişi, bu duyguyu bastırmak veya kontrol altına almakta daha fazla zorlanabilir.

Sonuç olarak, kıskançlık ve haset arasındaki temel fark, kıskançlığın başkalarının sahip oldukları şeylere veya başarılarına duyulan olumsuz duygu ve özlem olduğu, hasedin ise kıskançlığın bir adım ileri giderek başkalarının kaybetmesini veya başarısız olmasını isteme eğilimine sahip olduğu ve daha olumsuz niyetler içerdiğidir.

Haset insan belirtileri

Haset, insanlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve farklı belirtiler sergileyebilir. Hasetin belirtileri kişiden kişiye ve duruma göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki belirtiler haset duyan kişilerde görülebilir:

 1. Kıskançlık ve Olumsuz Karşılaştırma: Haset duyan kişi, başkalarının başarılarına veya sahip olduğu şeylere odaklanarak kendini onlarla karşılaştırır ve kendi eksikliklerini vurgular. Bu sürekli kıskançlık ve olumsuz karşılaştırmalar, kendini yetersiz veya değersiz hissetmeye yol açabilir.
 2. Negatif Duygular: Haset duyan kişide olumsuz duygular yoğunlaşabilir. Öfke, hayal kırıklığı, huzursuzluk, hatta düşmanlık gibi negatif duygular hissedilebilir.
 3. Kötüleme ve Dedikodu: Haset duyan kişi, başkalarının başarılarını küçümsemek veya onları aşağılamak için kötüleme ve dedikodu yapabilir. Bu şekilde, kendi içsel rahatsızlığını dışa yansıtabilir.
 4. Rahatsızlık ve Sosyal Mesafe: Haset duyan kişi, başka bir kişinin başarısı veya sahip olduğu şeylerle birlikte olmaktan rahatsızlık duyabilir ve onunla sosyal mesafeyi tercih edebilir.
 5. Kendini Başkasıyla Kıyaslama: Haset duyan kişi, başka bir kişinin başarılarına veya sahip olduğu şeylere ulaşmada başarısız olmasını kendi başarısızlığına bağlar. Bu şekilde kendini mazeretler üreterek rahatlatmaya çalışabilir.
 6. Kişisel Gelişimde Engelleme: Haset duyan kişi, başka bir kişinin başarılarını ve mutluluğunu kıskandığı için kendi kişisel gelişimini engelleyebilir. Bu durumda, kişi kendini gerçek potansiyelini kullanmaktan alıkoyar.
 7. Empati Eksikliği: Haset duyan kişi, başkalarının hislerine veya deneyimlerine empati göstermekte zorlanabilir ve onların mutluluğunu dikkate almak yerine sadece kendi duygularını ön planda tutabilir.
 8. Manipülatif Davranışlar: Haset duyan kişi, başka bir kişinin başarısını engellemek veya onun zarar görmesini sağlamak için manipülatif davranışlar sergileyebilir.

Haset, kişinin kendi içsel huzursuzluğundan kaynaklanan bir duygu olduğu için, bu duygularla başa çıkmak ve olumlu bir yaşam deneyimi elde etmek için kişisel gelişime ve duygusal farkındalığa odaklanmak önemlidir. Terapi ve danışmanlık gibi yöntemler, haset duygularıyla başa çıkmada yardımcı olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Seans bilgisi almak ister misiniz?
Online cinsel terapi
Psikolojik Danışman
Online Terapi
Bireysel Terapi
Cinsel Terapi
Evlilik ve Aile Danışmanı
Çift Terapi
Online Psikolog
Vajinusmus

aile psikolog aile psikoloğu aile terapisti anadolu yakası psikolog atasehir psikolog bağdat caddesi psikolog bireysel terapi bostancı psikolojik danışmanlık cinsel terapi en iyi evlilik terapisti evlilik terapisi evlilik terapisti ücretleri evlilik terapistleri evlilik ve çift terapisi ilişki terapileri ilişki terapisti ilişki terapisti fiyatları ilişki terapisti tavsiye istanbulda psikolog istanbul en iyi psikolog istanbul iyi psikolog istanbul klinik psikolog istanbul psikolog tavsiye istanbul uzman psikolog kadıköy psikolog kadıköy psikolog tavsiye klinik psikolog maltepede psikolog maltepe psikologlar online aile terapisti online cinsel terapi online psikolog online psikoterapi online terapist online çift terapisi psikolog fiyatları psikolog istanbul psikolog randevu psikolog tavsiye psikolojik danışmanlık kadıköy çift psikoloğu çift terapisi çift terapisi fiyatları çift ve aile terapisi özel psikolog fiyatları