Psikolog Rumeysa Kılıç

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Makalelerim
 4. »
 5. Dikkat: Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olabilir.Kimlerde Görülür-Belirtileri Nedir

Dikkat: Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olabilir.Kimlerde Görülür-Belirtileri Nedir

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen bir nörolojik bozukluktur. DEHB, dikkat sürekliliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler, çocuğun günlük yaşamını etkileyebilir ve eğitim, iş ve ilişkiler gibi alanlarda sorunlara neden olabilir.

Rumeysa Kılıç Rumeysa Kılıç -
1280 0
Dehb hastalığı çocuk
Dehb hastalığı çocuk
Dehb hastalığı çocuk

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde başlayan ve yetişkinlikte de devam edebilen bir nörolojik bozukluktur. DEHB, dikkat sürekliliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler, çocuğun günlük yaşamını etkileyebilir ve eğitim, iş ve ilişkiler gibi alanlarda sorunlara neden olabilir.

DEHB’nin belirtileri her bireyde farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki özellikleri içerir:

 1. Dikkat sürekliliği sorunları: Zorlanarak veya kolaylıkla dikkati sürdürememe, görevleri tamamlamada güçlük, kolayca dikkatinin dağılması.
 2. Hiperaktivite: Sürekli hareket etme isteği, yerinde duramama, sakin kalamama, durması gereken yerde hareket etme.
 3. Dürtüsellik: İç güdülere göre hareket etme, düşünmeden davranma, beklemekte zorlanma, başkalarının konuşmasını kesme.

DEHB‘nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Beyindeki nörotransmitterlerin (özellikle dopamin ve noradrenalin) düzeylerindeki dengesizlikler DEHB ile ilişkilendirilmiştir.

DEHB’nin tedavisi, bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşım, ilaç tedavisi, psikososyal terapiler ve eğitimsel destekleri içerir. Psikostimülanlar (örneğin, metilfenidat) ve non-stimülan ilaçlar (örneğin, atomoksetin) DEHB semptomlarını kontrol etmek için sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Psikososyal terapiler arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT), eğitim danışmanlığı ve ebeveyn eğitimi yer alır. Okulda öğretmenlerin ve ailelerin işbirliği, çocuğun DEHB ile başa çıkmasına yardımcı olabilir.

DEHB, yaşam boyu sürebilen bir durumdur. Ancak uygun tedavi ve destekle, semptomlar hafifletilebilir ve bireyin işlevselliği artırılabilir. Önemli olan, DEHB’li bireylerin ihtiyaçlarını anlamak, uygun destek sağlamak ve onları destekleyen bir ortam yaratmaktır. Eğer DEHB semptomlarından şüpheleniyorsanız, bir uzmana başvurarak değerlendirilmelidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bir Erişkinin Hayatını Nasıl Etkiler?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk döneminde başlasa da, bazı insanlar yetişkinlikte de bu bozukluğun etkilerini deneyimleyebilir. DEHB’nin erişkinlikteki etkileri şunlar olabilir:

 1. İş ve Eğitim Hayatı: DEHB’li yetişkinlerde dikkat sürekliliği sorunları, odaklanma güçlüğü ve organizasyon zorlukları görülebilir. Bu nedenle iş veya eğitim ortamlarında performansları etkilenebilir. Görevleri tamamlama, zaman yönetimi, işler arasında geçiş yapma gibi konularda zorlanabilirler. İş yerinde düzenlilik sağlamak, takvim kullanımı, hatırlatıcılar gibi destekleyici stratejiler kullanmak önemlidir.
 2. İlişkiler: DEHB’li yetişkinlerde sosyal ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve dürtüsel davranışlar, diğer insanlarla etkili iletişimi zorlaştırabilir. İlişkilerde zamanında yanıt verme veya dürtüsellikle ilgili problemler yaşayabilirler. Eşleri, aile üyeleri veya iş arkadaşlarıyla uyum sağlamakta zorlanabilirler.
 3. Duygusal ve Psikolojik Durumlar: DEHB’li yetişkinlerde depresyon, anksiyete, düşük özgüven, öfke kontrolü gibi duygusal ve psikolojik sorunlar daha sık görülebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedeniyle yaşanan günlük zorluklar ve toplumsal kabul görmeme hissi bu durumları tetikleyebilir.
 4. Bağımlılık Riski: DEHB’li yetişkinlerde madde bağımlılığı ve alkol kullanımı riski daha yüksek olabilir. DEHB semptomlarının yönetimi için yanlış stratejiler olarak, kendilerini rahatlatmak veya odaklanma sorunlarını gidermek için zararlı alışkanlıklara yönelebilirler.

DEHB’nin erişkinlikteki etkileri bireyden bireye farklılık gösterir ve bu etkilerin şiddeti yaşam tarzı, destekleyici önlemler ve tedaviye yanıtla da değişebilir. Önemli olan, DEHB’si olan bir erişkini anlamak, desteklemek ve uygun tedavi seçeneklerini araştırmaktır. Bir uzmana başvurmak, doğru tanı ve tedavi planının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) yaygınlığı dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. DEHB’nin kesin sıklığı konusunda ülkeler ve çalışmalar arasında farklılıklar olsa da, genel olarak kabul gören birkaç istatistik bulunmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, DEHB’nin yaygınlığı coğrafi ve kültürel farklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ABD’de yapılan çalışmalara göre, çocuklar arasında DEHB’nin yaygınlığı yaklaşık olarak %5 ila %10 arasında değişmektedir. Yetişkinlerdeki yaygınlık oranı daha düşük olmakla birlikte, genel olarak %2 ila %5 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Avrupa’da, DEHB’nin yaygınlığı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Araştırmalar, Avrupa’daki çocuk ve yetişkin nüfusunda DEHB yaygınlığının %1 ila %7 arasında değiştiğini göstermektedir.

Diğer ülkelerdeki araştırmalar da DEHB’nin dünya genelinde yaygın bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Örneğin, Kanada’da yapılan çalışmalarda çocuklarda DEHB yaygınlığının %5 ila %12 arasında olduğu bulunmuştur. Japonya’da ise yaygınlık oranı %5 ila %8 olarak tahmin edilmektedir.

DEHB’nin sıklığına etki eden faktörler arasında tanı kriterlerinin değişkenliği, araştırma yöntemleri ve toplumun farkındalığı yer almaktadır. Ayrıca, DEHB’nin erkek çocuklarda daha yaygın olduğu bilinmektedir. Ancak son yıllarda kızlarda da DEHB teşhislerinde artış olduğu gözlemlenmektedir.

DEHB’nin sıklığı hakkında kesin bir sayı vermek zor olsa da, genel olarak DEHB’nin dünya genelinde önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Erken teşhis ve uygun tedaviyle, DEHB’li bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir ve işlevselliği desteklenebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Cinsiyetle İlişkisi Var Mıdır?

Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) cinsiyetle ilişkisi vardır. DEHB, genellikle erkek çocuklarda daha yaygın olarak görülür. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, DEHB’nin kızlarda da sıklıkla görüldüğünü göstermektedir.

Geleneksel olarak, DEHB’nin erkek çocuklarda daha yaygın olduğu düşünülmüş ve erkeklerde daha sık tanı konmuştur. Erkeklerdeki DEHB semptomları genellikle daha belirgin ve hiperaktiviteye yöneliktir. Bu durum, erkek çocukların daha fazla dışa dönük davranış sergilemesi ve dikkat dağınıklığının daha hızlı fark edilmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Ancak, daha yeni araştırmalar DEHB’nin kızlarda da sıklıkla görüldüğünü ve belirtilerinin farklılık gösterebileceğini göstermektedir. Kızlarda DEHB genellikle daha içe dönük ve daha az hiperaktif olarak ortaya çıkabilir. Dikkat eksikliği semptomları kızlarda daha yaygın olabilirken, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomları daha az belirgin olabilir. Bu nedenle, kızlardaki DEHB sıklıkla gözden kaçırılabilmekte veya yanlış bir şekilde tanımlanabilmektedir.

DEHB’nin cinsiyetle ilişkili bu farklılıkların nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, hormonal, nörobiyolojik ve sosyal faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, DEHB’li kızların semptomları daha iyi gizleyebildiği veya daha az belirgin olduğu için tanı koyma sürecinde zorluklar yaşanabilmektedir.

Sonuç olarak, DEHB erkek çocuklarda daha yaygın olarak görülse de, kız çocuklarında da sıklıkla bulunabilir. DEHB’nin cinsiyetle ilişkili belirtileri ve tanı süreci konusunda farkındalığın artması önemlidir, böylece DEHB’li kızlar da erken teşhis ve uygun tedaviye erişebilir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk döneminde bașlayan, yașam boyu süren, etkileri kişiler arası ilişkilere, okul ve iş dünyasına yansıyan, günlük hayatı ciddi șekilde bozan nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır.

DEHB sadece çocukluk çağının hastalığı değildir, çocukluk çağında böyle bir tanı almamış kişilerde erişkinlikte de saptanabilir. Bir diğer yandan çocukluk ya da ergenlikte bu tanıyı almış kişilerde semptomlar yıllar içinde şiddetini azaltsa da ( özellikle hareketlilik de), hastalığın tanısı/varlığı erişkinlikte de devam etmektedir.

Temel belirtileri işlevselliği etkileyecek kadar ciddi boyutlarda olan ve süregiden dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. Hastalığın tanımı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu beraber olarak içerse de bütün vakalarda dürtüsellik ve hiperaktivite beraber görülmek zorunda değildir. Bu alt tipleme erişkinlikte de geçerlidir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri Nelerdir?

Yalnızca dikkat eksikliği ve ilişkili özellikler, yalnızca hiperaktivite/dürtüsellik ve ilişkili özelliklerle seyreden alt tipler olmakla beraber hastalığın bu iki özelliğin beraber görüldüğü birleşik formu da vardır.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Bir Rahatsızlıktır?

 • Detaylara dikkat etmede zorluk çekme, çabuk sıkılma,
 • Özellikle görece olarak uzun sürebilecek aktivitelerden bunalma/kaçma,
 • Okulda, işte veya diğer aktivitelerde düşüncesizce ve tekrarlayıcı hatalar yapma eğilimi
 • Özensiz ve karmakarışık iş üretmek,
 • Çok zaman ve emek harcanmasına rağmen üretilen işin kalitesinde yetersizlik, zamanında yetiştirememe,
 • Kolayca, alakasız dürtülerle dikkatin dağılması ve düzenli olarak devam eden çalışmaları başkalarını rahatsız eden sesler ve olaylarla bölmek,
 • Görevler ve aktivitelerde dikkati sürdürme yeteneğinin olmaması, konsantrasyon gerektiren işler veya hesap/görevleri bitirmede zorluk çekme,
 • Sürekli bitmemiş bir aktiviteden bir başkasına geçme, oyalanma, düzensiz çalışma alışkanlıkları,
 • Günlük aktiviteleri unutma (örneğin randevuları kaçırma, yemek getirmeyi unutma) gibi durumlar DEHB tanılı kişilerin yaşayabileceği problemler arasındadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bir Erişkinin Hayatını Nasıl Etkiler?

DEHB çocukluk ya da erişkin döneminde, sadece hastaları değil hastaların çevrelerini, ailelerini, ebeveynlerini de etkiler. Sosyal ilişkilerdeki sıkıntı erişkin dönemde daha ön plandadır. Bu hastalığa sahip kişilerin dikkatsizlik, dağınıklık, pasaklılık ile yaftalanıp sosyal çevrelerinde kayba uğramaları sıktır.

Çocukluk çağı dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun belirtileriyle, erişkin çağda karşılaşılan belirtiler farklıdır. Erişkin bireyde, süreklilik gösteren aşırı bedensel aktivite, sıraların üzerinde koşma , dersi ya da çalişma ortamını bozma, otorite öğretmenler ile sorun yaşama gibi belirtiler nadirdir.

Erişkinde ön planda olan aşırı hareketliliğin getirdiği yakınmalardan çok dikkat sorunlarının yarattığı belirtilerdir. DEHB olan erişkinlerin yaşadıkları en büyük sorunlar;

 • Başladığı işi bitirememe, yapılacak işi erteleme, organize olmakta güçlük çekme, unutkanlık, işleri öncelik sırasına göre dizememe, problem çözme ve karar verme, zaman yönetimi gibi alanlarda aşırı güçlüktür.
 • Konsantre olamamak ve odaklanmayı sürdürmede zorluk belirgindir.
 • Organizasyonsuzluk ve zamanı kötü kullanmanın getirdiği iş ve ilişki sorunları sıktır.
 • Çok çabalamaya karşın hakedilen iş ya da akademik başarının elde edilememesi.
 • Sosyal ilişkilerin kaliteli ve uzun süreli götürülebilmesinde zorluk.
 • Eş ya da partnerle yaşanan ilişki sorunları verilebilecek örneklerdendir.
 • Bir erişkinden beklenen sosyal ve mesleki sorumlulukların yerine getirilememesinden dolayı oluşabilecek damgalanma/etiketlenme, sosyal çevre tarafından reddedilme, erişkin DEHB’li hastalarda ek ruhsal sıkıntıların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Ergen ve genç erişkinlerde DEHB varlığı, riskli sağlık davranışları açısından önemlidir. Sigara ve madde kötüye kullanımı, yasal sorunlar, kötü sosyal ilişkileri, kendine güven kaybı, akademik ve iş başarısında düşüklük ve diğer psikiyatrik rahatsızlıklar görülebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?

Çocuklarda görülme oranı %5-10 olarak tahmin edilen DEHB’in erişkinlerdeki sıklığının ise %2-4 arası olduğu düşünülmektedir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Cinsiyetle İlişkisi Var Mıdır?

Çocuklar ve ergenlerde yapılan çalışmalarda kadın-erkek sıklığı 1-2 ile 1-6 arasında değişirken erişkin çalışmalarında DEHB sıklığının kadın ve erkeklerde eşit olduğu yani iki cinsiyetinde eşit risk altında olduğu görülmüştür.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak DEHB’nin gelişiminde genetik, nörolojik, çevresel ve beyin kimyasıyla ilgili faktörlerin etkileşimi düşünülmektedir. İşte DEHB’nin olası sebepleri:

 1. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık DEHB’nin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çalışmalar, DEHB’li bireylerin ailelerinde DEHB veya dikkat problemlerinin daha sık olduğunu göstermektedir. Genetik faktörler, DEHB’ye yatkınlığı artırabilir, ancak tek başına bir belirleyici değildir.
 2. Nörolojik Faktörler: Beyindeki nörotransmitterlerin (özellikle dopamin ve noradrenalin) düzeylerindeki dengesizlikler DEHB ile ilişkilendirilmiştir. Bu nörotransmitterler, dikkat, motivasyon, ödül sistemi ve dürtü kontrolü gibi işlevlerde önemli rol oynar. DEHB’li bireylerde bu nörotransmitter sistemlerinde düzensizlikler olabileceği düşünülmektedir.
 3. Çevresel Faktörler: DEHB’nin gelişiminde çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Sigara içme, alkol veya uyuşturucu kullanımı, düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, anne karnındaki maruziyetler gibi faktörler DEHB riskini artırabilir. Ayrıca, zorlu sosyal veya ailevi koşullar, çocuğun sağlıklı gelişimini etkileyebilir ve DEHB semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 4. Beyin Gelişimi: Beyin gelişimi sürecinde bazı bölgelerde gecikmeler veya anormallikler DEHB ile ilişkili olabilir. Dikkat ve dürtü kontrolü ile ilişkili beyin bölgelerindeki işlevsel veya yapısal farklılıklar DEHB semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

DEHB’nin gelişimindeki tam etiyoloji henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. DEHB’nin kesin sebeplerini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde birden fazla yöntem ve yaklaşım kullanılabilir. Tedavi seçenekleri genellikle bireysel ihtiyaçlara, semptomların şiddetine ve yaşa göre uyarlanır. İşte DEHB tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler:

 1. İlaç Tedavisi: DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar, genellikle stimülanlar olarak bilinen ve dopamin ve noradrenalin seviyelerini düzenleyen ilaçlardır. Metilfenidat ve amfetamin türevleri bu ilaç sınıfına örnek olarak verilebilir. İlaç tedavisi, DEHB semptomlarının kontrol altına alınmasına ve konsantrasyon, dikkat, dürtü kontrolü gibi alanlarda iyileşmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, bir uzman tarafından reçete edilmeli ve düzenli olarak takip edilmelidir.
 2. Psikososyal Terapiler: DEHB tedavisinde kullanılan psikososyal terapiler, bilişsel davranışçı terapi (BDT), davranış terapisi ve eğitim programlarını içerebilir. Bireye, DEHB semptomlarıyla başa çıkmak için stratejiler öğretilir ve davranışları iyileştirmek için destek sağlanır. Öğrenme becerileri, zaman yönetimi, dürtü kontrolü gibi konularda eğitim verilebilir. Psikososyal terapiler ayrıca, duygusal yönetim, sosyal beceri geliştirme ve ilişki problemleriyle başa çıkmayı hedefleyen terapötik yaklaşımları da içerebilir.
 3. Destekleyici Eğitim Yaklaşımları: DEHB’li bireyler için eğitim ortamlarında uygun destekler sağlanması önemlidir. Sınıf içi ve bireysel destekler, öğretmenlerin dikkatini artırmak, öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve davranış problemleriyle başa çıkmak için stratejiler sunmak amacıyla kullanılabilir. Öğretmenler ve diğer eğitim uzmanları, DEHB’li öğrencilere uygun öğrenme ortamı sağlamak için işbirliği yapmalıdır.
 4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: DEHB semptomlarının yönetiminde yaşam tarzı değişiklikleri önemli olabilir. Bu değişiklikler, düzenli uyku düzeni, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi ve düzenli planlama gibi faktörleri içerebilir. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, DEHB semptomlarının kontrolünü destekleyebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Filmler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) konusunu ele alan bazı filmler şunlardır:

 1. “Ben X” (1997): Bu film, DEHB’li bir çocuk olan Trevor’ın yaşamını anlatır. Trevor’ın DEHB’si nedeniyle okuldaki zorluklarını ve ailesiyle ilişkilerini konu alır.
 2. “Çılgın Hırsız” (2010): Bu animasyon filmi, Gru adlı kötü bir karakterin DEHB’li üç yetim çocuğu evlat edinmesini konu alır. Film, çocukların DEHB semptomlarıyla başa çıkma süreçlerini ve aile bağlarını ele alır.
 3. “Eğlenceli Ev” (2012): Bu komedi filmi, DEHB’li bir adam olan Pat’in yaşamını anlatır. Pat, DEHB semptomlarıyla mücadele ederken aşkı ve yaşamını yeniden kazanma çabasını konu alır.
 4. “Eddi’nin Şeker Fabrikası” (2005): Bu film, DEHB’li bir çocuk olan Eddi’nin hikayesini anlatır. Eddi, DEHB semptomlarıyla uğraşırken şeker fabrikasının yönetimini ele geçirmeye çalışır.
 5. “Dikkat Bebek Var” (2012): Bu komedi filmi, DEHB’li bir yetişkin olan Jeff’in yaşamını konu alır. Jeff, DEHB’si nedeniyle iş ve ilişki sorunları yaşarken tedavi ve destek arayışına girişir.

Bu filmler DEHB konusunu ele alsa da, her biri farklı bakış açıları ve hikayeler sunmaktadır. Filmler, DEHB’nin semptomları, günlük yaşam etkileri ve tedavi süreçleri hakkında bir farkındalık oluşturabilir. Ancak hatırlatmakta fayda var, bu filmler gerçek yaşam deneyimlerini tam olarak yansıtmayabilir ve DEHB hakkında tam bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmemelidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Seans bilgisi almak ister misiniz?
Online cinsel terapi
Psikolojik Danışman
Online Terapi
Bireysel Terapi
Cinsel Terapi
Evlilik ve Aile Danışmanı
Çift Terapi
Online Psikolog
Vajinusmus

aile psikolog aile psikoloğu aile terapisti anadolu yakası psikolog atasehir psikolog bağdat caddesi psikolog bireysel terapi bostancı psikolojik danışmanlık cinsel terapi en iyi evlilik terapisti evlilik terapisi evlilik terapisti ücretleri evlilik terapistleri evlilik ve çift terapisi ilişki terapileri ilişki terapisti ilişki terapisti fiyatları ilişki terapisti tavsiye istanbulda psikolog istanbul en iyi psikolog istanbul iyi psikolog istanbul klinik psikolog istanbul psikolog tavsiye istanbul uzman psikolog kadıköy psikolog kadıköy psikolog tavsiye klinik psikolog maltepede psikolog maltepe psikologlar online aile terapisti online cinsel terapi online psikolog online psikoterapi online terapist online çift terapisi psikolog fiyatları psikolog istanbul psikolog randevu psikolog tavsiye psikolojik danışmanlık kadıköy çift psikoloğu çift terapisi çift terapisi fiyatları çift ve aile terapisi özel psikolog fiyatları