Psikolog Rumeysa Kılıç

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Makalelerim
 4. »
 5. Çağın Hastalığı: Tükenmişlik Sendromu Nedir-Belirtileri-Nasıl Oluşur-Tedavisi

Çağın Hastalığı: Tükenmişlik Sendromu Nedir-Belirtileri-Nasıl Oluşur-Tedavisi

Rumeysa Kılıç Rumeysa Kılıç -
856 0

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik sendromu, yoğun iş yükü, stres ve duygusal baskı altında olan kişilerde yaygın olarak görülen bir psikolojik durumdur. Bu durum, kişinin duygusal, zihinsel ve fiziksel enerjisinin tükenmiş hissedildiği, iş ve kişisel hayattan keyif alamadığı ve motivasyon kaybı yaşadığı bir durumdur.

Tükenmişlik sendromunun en sık rastlanan belirtileri şunlardır:

 1. Duygusal tükenmişlik: Kişi iş veya hayatla ilgili sürekli olarak yorgun ve tükenmiş hisseder. Duygusal olarak zayıf ve isteksiz hissedebilir.
 2. Dikkat eksikliği: Kişiler, iş veya günlük yaşamlarında odaklanmada zorluk çekebilir, unutkanlık yaşayabilir veya dikkatleri sürekli dağılabilir.
 3. Duyarsızlık: Kişiler, meslektaşları, arkadaşları ve aile üyeleri dahil diğer insanlarla empati kurmakta zorlanabilir ve ilgisizlik gösterebilirler.
 4. Daha düşük verimlilik: Tükenmişlik yaşayan kişiler, iş veya kişisel görevlerini yerine getirmede daha az enerjik, motive ve etkili olabilirler.
 5. Artan huzursuzluk ve irritasyon: Kişiler, daha önce hoşgörülü oldukları şeylere karşı tahammülsüz ve kızgın hissedebilirler.
 6. Fiziksel semptomlar: Baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, uyku sorunları ve genel bir halsizlik gibi fiziksel semptomlar da tükenmişlik sendromunun belirtileri arasında yer alabilir.

Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri arasında aşırı iş yükü, sürekli stres altında olmak, yetersiz kaynaklara sahip olmak, destek alamamak ve iş veya kişisel yaşamda uzun süreli tatminsizlik bulunmaktadır. Tükenmişlik genellikle uzun süreli stres ve yüksek iş talepleriyle ilişkilendirilir.

Tükenmişlik sendromuyla başa çıkmak için, stres yönetimi teknikleri, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, düzenli dinlenme ve rahatlama yöntemleri, sosyal destek ağı oluşturma gibi stratejiler kullanılabilir. Ayrıca, durum ciddiye alındığında, uzman bir sağlık profesyonelinden destek almak da faydalı olabilir.

Tükenmişlik sendromu ne kadar sürer

Tükenmişlik sendromu

Tükenmişlik sendromunun süresi kişiden kişiye ve yaşanan koşullara göre değişebilir. Bazı kişilerde tükenmişlik sendromu kısa bir dönemde geçici bir reaksiyon olarak ortaya çıkabilirken, diğerlerinde daha uzun sürebilir. Süreç, kişinin stres düzeyi, destek alabilme durumu, duygusal dayanıklılık, yaşam tarzı alışkanlıkları ve iş veya kişisel hayatındaki değişikliklere göre farklılık gösterebilir.

Tükenmişlik sendromu, eğer uygun önlemler alınmazsa ve stres kaynakları azaltılmazsa, kronik hale gelebilir ve uzun süreli bir duruma dönüşebilir. Bu nedenle tükenmişlik yaşayan kişilerin durumu ciddiye alması ve mümkün olduğunca erken tedavi ve destek almaya başlaması önemlidir.

Birçok kişi, uygun tedavi ve destekle tükenmişlik sendromunu atlatabilir ve normal işlevselliğine geri dönebilir. Bu süreçte terapi, danışmanlık, stres yönetimi eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemler etkili olabilir. Ancak bazı durumlarda, iyileşme süreci daha uzun zaman alabilir ve süreci etkileyen diğer psikolojik ve sosyal faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Önemli olan, tükenmişlik sendromunun ciddiye alınması ve bireyin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını fark etmesi, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesi ve gerektiğinde profesyonel yardım aramasıdır. Erken müdahale ve uygun destekle, tükenmişlik sendromunun süreci hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak mümkün olabilir.

Tükenmişlik sendromu belirtileri nelerdir

tükenmişlik sendromu belirtileri,

Tükenmişlik sendromu, yoğun iş yükü, sürekli stres, duygusal ve zihinsel baskı altında olan kişilerde yaygın olarak görülen bir psikolojik durumdur. Aşağıda tükenmişlik sendromunun belirtileri sıralanmıştır:

 1. Duygusal tükenmişlik: Kişi sürekli olarak duygusal bir yorgunluk ve tükenmişlik hisseder. İş veya yaşamla ilgili olumsuz duygular baskın hale gelir ve pozitif duygular azalır.
 2. Motivasyon kaybı: İş ve günlük yaşamda yapılması gereken görevlere karşı ilgisizlik ve isteksizlik gözlenir. Önceden motive edici olan şeyler artık kişiyi heyecanlandırmaz.
 3. Dikkat eksikliği: Kişi, iş veya günlük yaşamla ilgili görevlere odaklanmakta güçlük çekebilir, dikkati dağılabilir ve hatalar yapabilir.
 4. Artan huzursuzluk: Kişi, daha önce hoşgörülü olduğu durumlara veya insanlara karşı tahammülsüz hale gelir. Küçük şeylerden hızlıca rahatsız olabilir.
 5. Performans düşüklüğü: Tükenmişlik yaşayan kişiler, iş veya günlük görevlerini yerine getirirken daha düşük bir performans sergileyebilir ve verimlilikleri azalabilir.
 6. İletişimde zorluklar: Kişi, iş veya sosyal ilişkilerinde iletişim kurmakta güçlük çekebilir, duygularını ifade etmekte zorlanabilir ve diğer insanlarla empati kurmakta zorluk çekebilir.
 7. Fiziksel semptomlar: Tükenmişlik sendromu fiziksel sağlığı da etkileyebilir. Baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, kas gerginliği, uyku sorunları ve kronik yorgunluk gibi fiziksel semptomlar görülebilir.
 8. Sosyal çekilme: Tükenmişlik yaşayan kişiler, daha önce keyif aldıkları sosyal etkinliklerden uzaklaşabilir ve sosyal çevreleriyle etkileşimi azaltabilir.

Bu belirtiler, tükenmişlik sendromunun yaygın belirtileridir. Ancak, kişiler arasında farklılık gösterebilir ve tükenmişlik sendromunun şiddeti ve etkisi değişebilir. Eğer tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyorsanız, bu durumu ciddiye almalı ve gerekli önlemleri almak için profesyonel destek aramayı düşünmelisiniz.

Tükenmişlik sendromu neden olur

Tükenmişlik sendromu, genellikle yoğun iş yükü, sürekli stres, duygusal ve zihinsel baskı altında olmak gibi uzun süreli stres faktörleriyle ilişkilidir. Tükenmişlik sendromu genellikle iş hayatında sıkça görülse de, kişisel yaşamda da benzer nedenlerle ortaya çıkabilir. Aşağıda tükenmişlik sendromunun oluşumuna katkıda bulunan başlıca nedenler sıralanmıştır:

 1. Aşırı iş yükü: Kişinin iş veya sorumluluklarıyla başa çıkabilmesi için gereken zaman ve kaynaklar, beklentilerden çok daha fazla olabilir. Uzun saatler ve sürekli bir çalışma düzeni, fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden olabilir.
 2. Sürekli stres: Kronik stres, vücudun ve zihnin sürekli bir mücadele halinde olmasına yol açar ve zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir.
 3. Duygusal baskı: Duygusal olarak zorlayıcı veya talepkar bir iş veya çevre, kişinin duygusal enerjisinin tükenmesine ve tükenmişlik hissinin artmasına neden olabilir.
 4. Kontrolsüz iş ortamı: Sürekli belirsizlik, değişkenlik ve kişinin kontrolü dışındaki faktörlerin yoğun olduğu iş ortamları, tükenmişliği tetikleyebilir.
 5. Duygusal ve sosyal destek eksikliği: İş veya kişisel yaşamda yeterli destek alamamak, stresle başa çıkmada zorluk yaşatabilir ve tükenmişlik riskini artırabilir.
 6. Değerler ve hedeflerle uyumsuzluk: Kişinin iş veya yaşam amacıyla ilgili belirsizlik veya uyumsuzluk, tükenmişlik hissinin artmasına katkıda bulunabilir.
 7. Monotonluk ve tekrarlayan rutinler: Sürekli aynı işleri yapmak veya monoton bir iş ortamı, motivasyonu ve ilgiyi azaltabilir.
 8. Adil olmayan veya destekleyici olmayan çalışma ortamı: Düşük özerklik, azalan ödüllendirme, yetersiz geribildirim veya destek, tükenmişliği tetikleyebilir.

Tükenmişlik sendromunun nedenleri genellikle birbiriyle etkileşime giren karmaşık faktörlerdir. Farklı kişilerde farklı nedenler ağır basabilir ve tükenmişliğe katkıda bulunabilir. Önemli olan, kişinin kendi sınırlarını tanıması, stres yönetimi becerilerini geliştirmesi ve gerektiğinde destek almaktır.

Burnout tükenmişlik sendromu nedir

Burnout (tükenmişlik sendromu), uzun süreli stres, duygusal ve fiziksel yorgunluk, düşük motivasyon ve iş veya kişisel hayattan keyif alamama durumunu tanımlayan bir psikolojik durumdur. Bu durum genellikle yoğun iş yükü, sürekli stres, duygusal ve zihinsel baskı altında olan kişilerde yaygın olarak görülür. Burnout, iş yerinde özellikle meslek gruplarında ortaya çıkan bir fenomen olarak öne çıksa da, kişisel yaşamda da benzer nedenlerle meydana gelebilir.

Burnout, 1970’lerde psikiyatrist Herbert Freudenberger tarafından tanımlanan bir kavramdır ve günümüzde hala önemli bir psikolojik sorun olarak kabul edilmektedir. Burnout’un üç ana bileşeni vardır:

 1. Duygusal tükenme: Kişi sürekli olarak duygusal bir yorgunluk ve tükenmişlik hisseder. Empati ve duygusal bağ kurma yeteneği azalır.
 2. Duyarsızlık (depersonalizasyon): Kişi iş veya yaşamındaki diğer insanlarla arasına duygusal bir mesafe koyar, empati kurmada zorluk çeker ve onlara karşı ilgisizlik veya duygusal soğukluk sergileyebilir.
 3. Kişisel başarıda azalma: Kişi, iş veya kişisel hedeflere ulaşmada önceki başarılarını tekrarlayamadığını hisseder. Motivasyon ve performans düşer.

Burnout, uzun süreli stres, iş veya kişisel hayatta aşırı yüklenme, düşük özerklik, yetersiz destek, duygusal ve sosyal destek eksikliği, tekrarlayan rutinler ve değerlerle uyumsuzluk gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca, yoğun iş talepleri ve zaman baskısı, işteki belirsizlik ve değişim, adaletsizlik veya iş yerinde destek eksikliği gibi çalışma ortamındaki olumsuz koşullar da burnout riskini artırabilir.

Burnout yaşayan kişiler genellikle düşük verimlilik, artan huzursuzluk, iletişimde zorluklar, fiziksel semptomlar ve sosyal çekilme gibi belirtiler gösterirler. Bu durumu ciddiye almak ve uygun önlemler almak, kişinin sağlığı ve iş veya kişisel hayatında işlevselliği açısından önemlidir. Burnout sendromuyla başa çıkmak için stres yönetimi teknikleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

Tükenmişlik sendromu tedavisi nasıl başa çıkarız

Tükenmişlik sendromuyla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemler ve stratejiler kullanılabilir:

 1. Kendinizi tanıyın: Kendi sınırlarınızı ve ihtiyaçlarınızı anlayarak, stresli durumlardan kaçınabilir veya onlarla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Kendinizi tanımak, tükenmişlikle başa çıkmada önemli bir adımdır.
 2. Stres yönetimi: Stres yönetimi becerileri geliştirerek, stresli durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Nefes alma teknikleri, meditasyon, yoga ve gevşeme egzersizleri stresi azaltmada yardımcı olabilir.
 3. Sağlıklı yaşam tarzı: Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve dinlenme, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekler ve tükenmişliği azaltabilir.
 4. Desteğe açık olun: Aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşın ve destek almaktan çekinmeyin. Sosyal destek, tükenmişlikle başa çıkmada önemli bir faktördür.
 5. İlgi alanlarınıza zaman ayırın: İş veya günlük sorumluluklarınız dışında ilgi duyduğunuz hobiler ve etkinliklerle uğraşmak, zihninizi rahatlatır ve stresten uzaklaşmanıza yardımcı olur.
 6. İş yükünü dengeleyin: İş yükünüzü yönetmek için öncelikleri belirleyin ve gerektiğinde iş yükünüzü azaltmak veya paylaşmak için destek isteyin.
 7. Tatil veya ara verme: Yoğun bir dönemden sonra kısa bir tatil veya işten kısa bir süre uzaklaşmak, zihinsel ve duygusal dinlenmenize yardımcı olabilir.
 8. Profesyonel destek: Eğer tükenmişlik sendromu ciddi düzeyde ve uzun süredir devam ediyorsa, bir psikolog veya terapistten destek almak önemlidir. Terapi, duygusal destek ve etkili başa çıkma stratejileri öğrenmenize yardımcı olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Seans bilgisi almak ister misiniz?
Online cinsel terapi
Psikolojik Danışman
Online Terapi
Bireysel Terapi
Cinsel Terapi
Evlilik ve Aile Danışmanı
Çift Terapi
Online Psikolog
Vajinusmus

aile psikolog aile psikoloğu aile terapisti anadolu yakası psikolog atasehir psikolog bağdat caddesi psikolog bireysel terapi bostancı psikolojik danışmanlık cinsel terapi en iyi evlilik terapisti evlilik terapisi evlilik terapisti ücretleri evlilik terapistleri evlilik ve çift terapisi ilişki terapileri ilişki terapisti ilişki terapisti fiyatları ilişki terapisti tavsiye istanbulda psikolog istanbul en iyi psikolog istanbul iyi psikolog istanbul klinik psikolog istanbul psikolog tavsiye istanbul uzman psikolog kadıköy psikolog kadıköy psikolog tavsiye klinik psikolog maltepede psikolog maltepe psikologlar online aile terapisti online cinsel terapi online psikolog online psikoterapi online terapist online çift terapisi psikolog fiyatları psikolog istanbul psikolog randevu psikolog tavsiye psikolojik danışmanlık kadıköy çift psikoloğu çift terapisi çift terapisi fiyatları çift ve aile terapisi özel psikolog fiyatları